JSON

FornPunkt registrerings API (kommer snart)

Med FornPunkts registrerings API kan du registrera nya lämningar, taggar och kommentarer. Det är än inte möjligt att redigera existerande information med tjänsten.

Registrerings APIet testas fortfarande och du kan anmäla ditt intresse genom att skicka en e-post till [email protected].

Begränsad tillgänglighet

Åtkomsten till denna tjänst är begränsad. Vill du ha åtkomst får du gärna kontakta oss. Begränsningen kan bero på att den är experimentell, dyr i drift, kan massredigera information eller primärt tillgängliggör information ifrån en tredjepart.

Vi jobbar ständigt på att utveckla existerande och nya tjänster för att kulturarvsinformation ska bli så tillgänglig som möjligt. Har du önskemål får du gärna höra av dig!