Ändringslogg

På denna sida dokumenteras prominenta ändringar till FornPunkt, listan uppdateras i slutet av varje vecka medan ändringarna i sig läggs ut löpande.

Undrar du vilka funktioner som kommer i framtiden? Denna lista beskriver större planerade funktioner.

Vecka 36 2022

Ändringar

 • Det finns nu en ruta på startsidan som annonserar FornPunkts YouTube kanal.
 • Det gamla registreringsformuläret har ersatts av ett nytt.

Buggfixar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 36.

Vecka 35 2022

Ändringar

 • Man kan nu under september delta i Wiki Loves Monuments direkt ifrån FornPunkt.
 • Man kan nu exportera sina kommentarer.
 • Teknisk ändring: Kommentarer exponeras nu som JSON-LD.

Buggfixar

 • "Informationsrutorna" har gått från att vara oranga till att vara blå för att bli lättare att läsa.

Vecka 34 2022

Ändringar

 • Man kan nu länka till andra FornPunkt-lämningar genom att skriva "FP-" följt av lämningens identifierare. Detta Fungerar både i kommentarer och beskrivningar.

Buggfixar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 34.

Vecka 33 2022

Ändringar

 • Användare i gruppen "redigerare" kan nu redigera taggar.
 • Man kan nu följa kommentarer på lämningar ifrån Kulturmiljöregistret och FornPunkt med RSS.
 • Om en lämning ifrån Kulturmiljöregistret har en antikvarisk kommentar så visas den.
 • Lämningar ifrån Kulturmiljöregistret visar nu alltid organisationen som publicerat lämningen.
 • Om ett lämningsnummer omnämns i kommentarer eller beskrivningar länkar de nu automatiskt till lämningen ifråga.
 • Det finns nu en sida om upphovsrätt.
 • Olika bidragssidor länkar nu till sidan om upphovsrätt.

Buggfixar

 • Tagglistan skriver nu ut taggar med första bokstaven som versal.
 • Gömda lämningar visas inte längre i RSS-flöden.

Vecka 32 2022

Ändringar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 32.

Buggfixar

 • En ovanlig bugg som gjorde att intressepunkter kunde dupliceras vid redigering åtgärdades.

Vecka 30 2022

Ändringar

 • "Registrera och fortsätt" kommer nu ihåg vilka kartlager man använde vid föregående registrering.
 • För Fjärrobservationer visas nu registreringsdatum.
 • Teknisk ändring: GeoJSON APIet har nu mycket bättre felmeddelanden.
 • Teknisk ändring: API-klienter behöver nu ange User-Agent.

Buggfixar

 • Ett problem med en ikon som inte annonserades korrekt för skärmläsare åtgärdades.

Vecka 29 2022

Ändringar

 • Fullskärmsläget har tagits bort i kartor.
 • Knappar och formulär har ett nytt utseende.

Buggfixar

 • Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 29.

Vecka 24 2022

Ändringar

 • Sidfoten har en ny design.
 • När man loggar in spelar det inte längre roll om man skriver sitt användarnamn med små eller stora bokstäver.
 • Skapa-konto sidan har nya och förbättrade felmeddelanden.

Buggfixar

 • Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 24.

Vecka 23 2022

Ändringar

 • Listor visar nu fler lämningar/taggar per sida.
 • Tagglistan visar nu en taggs beskrivning om en sådan finns.
 • Startsidan har ett nytt utseende för oinloggade användare.
 • Logga in/logga ut knappen har flyttat upp i högra hörnet.
 • Administratörer kan nu skapa dolda dokumentationssidor.

Buggfixar

 • Om man klickar på flera ikoner ifrån Riksantikvarieämbetet så visas nu alla lämningar man klickat på som flikar i popup-fönstret.

Vecka 22 2022

Ändringar

 • Det finns nu en länk till Google Maps ifrån Kulturmiljöregistret-lämningar.
 • Länken till Kringla.nu ifrån Kulturmiljöregistret-lämningar har tagits bort.
 • Dela-fönstren innehåller nu en knapp för att dela en sida över e-post.
 • Sidor för FornPunkt/Kulturmiljöregistret-lämningar är nu utskriftsvänliga(knappar, länkar etc tas automatiskt bort).
 • Bakgrundslagren under "Inbyggda" innehåller nu också ett lager med Skogsdatalabbets resmilor.

Buggfixar

 • Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 22.

Vecka 21 2022

Ändringar

 • Uppgiften om vem som registrerat en lämning på FornPunkt har flyttats till efter beskrivningen.
 • Det finns nu en länk för att öppna en FornPunkt-lämning i Google Maps.
 • Det finns nu en sida som listar alla FornPunkts taggar.
 • Teknisk ändring: Lämningar ifrån Kulturmiljöregistret exponeras nu i FornPunkts Sitemap-API.

Buggfixar

 • Listor uppdelade på flera sidor använder nu "sida" istället för "page" i URLen.
 • Taggar som inte längre används kan nu ändå visas istället för att användaren får ett felmeddelande.

Vecka 20 2022

Ändringar

 • När man klickar på ett geometri i kartan så får man nu en ny typ av popup som bland annat kan visa information om fler lämningar samtidigt.

Buggfixar

 • När man klickade "visa" i en popup medan man redigerade eller registrerade en lämning så kunde ens redigeringar gå förlorade då "visa" inte öppnade en ny flik som tänkt.

Vecka 19 2022

Ändringar

 • Det finns nu en sida med dokumentation om bilduppladdning.
 • Administratörer kan nu avpublicera lämningar och kommentarer utan att radera dem.
 • Länken till listan med intressepunkter har tagits bort.
 • Användare kan inte längre tilldelas inbjudningskoder eller visa sina gamla koder. Vill du bjuda in en användare så skicka en e-post till [email protected].

Buggfixar

 • Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 19.

Vecka 18 2022

Ändringar

 • Man kan nu återställa sitt lösenord(länken hittas på inloggningssidan).
 • FornPunkts e-postadress finns nu i slutet av alla sidor.
 • På större skärmar visas nu kolumnerna för dina senaste lämningar och de senaste kommentarerna bredvid varandra(på "hemskärmen").

Buggfixar

 • GeoJSON exporten inkluderar nu observationstyp, taggar, URI och skapare.
 • TSV exporten inkluderar nu taggar.

Vecka 17 2022

Ändringar

 • KMR-lämningssidor visar nu lämningens socken och landskap.
 • Lämningar ifrån Kulturmiljöregistret inkluderar nu socken och landskap i externa/flik-titlar.
 • En länk till Feedback-formuläret finns nu i sid-menyn.
 • En knapp för att visa alla ens registrerade lämningar finns nu på startsidan efter listan med ens senaste registreringar.
 • Första sektionen i sid-menyn har nu ikoner för respektive val.

Buggfixar

 • När man länkade till registreringar ifrån tjänster så som Facebook kunde det hända att bilder inte hittades.
 • Om en bild länkad till ifrån Wikimedia Commons saknade upphovsman så kunde inte FornPunkt visa några bilder.
 • Om man försökte navigera till en KMR-lämning som inte finns(till exempel en raderad lämning) så fick man ett server fel istället för en "Sidan saknas" sida.
 • "Kartvy" valet i sid-menyn syns nu även om man inte är inloggad.

Vecka 16 2022

Ändringar

 • Det finns nu en knapp för att ladda upp bilder på andvändarregistrerade lämningar.
 • Användarregistrerade lämningar kan nu visa bilder ifrån Wikimedia Commons.

Buggfixar

 • Bilder i andra format än JPEG visas nu som tänkt i fullskärm.

Vecka 15 2022

Ändringar

 • Bilder på lämningar visas nu i fullskärm om man klickar på dem.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 15.

Vecka 14 2022

Ändringar

 • Taggar kan nu ha länkar till Wikipedia.
 • Teknisk ändring: Tagg-beskrivningar och Wikipedia länkar exponeras nu som JSON-LD.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 14.

Vecka 13 2022

Ändringar

 • Taggar kan nu ha beskrivningar.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 13.

Vecka 11 2022

Ändringar

 • Man kan nu rita punkter med sin enhets GPS-position.
 • Man kan nu ändra transparensen på kartlager.
 • Man kan nu ha flera kartlager på samtidigt.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 10.

Vecka 10 2022

Ändringar

 • Man kan nu rita punkter med sin enhets GPS-position.
 • Man kan nu ändra transparensen på kartlager.
 • Man kan nu ha flera kartlager på samtidigt.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 10.

Vecka 9 2022

Ändringar

 • Första gången som en användare visar kartan visas nu en uppmaning att zooma-in.
 • Knappar i kartan är nu 20% större.
 • Eventuella felmeddelanden som kan uppstå när man registrerar lämningar är nu mera specifika.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 9.

Vecka 8 2022

Ändringar

 • FornPunkts kart-sida är nu publik.
 • Sidor för taggar kan nu följas med RSS.
 • Administratörer kan nu exportera taggar.

Buggfixar

 • En bugg i hur linje-geometrier uttrycktes i JSON-LD har åtgärdats.

Vecka 7 2022

Ändringar

 • Det finns nu ett verktyg för att mäta avstånd i kartor.
 • Det finns nu en dela knapp på sidor för lämningar/KMR-lämningar och taggar.
 • Teknisk ändring: FornPunkt exponerar nu JSON-LD och GeoJSON för användarregistrerade lämningar.
 • Administratörer har nu en länk till administratörs-gränsnittet i huvudmenyn.
 • Man kan nu exportera sina lämningar som JSON-LD.

Buggfixar

 • KMR-lämningssidor visar nu lämningars namn om sådana finns.

Vecka 6 2022

Ändringar

 • FornPunkts karta är nu publik.
 • Man kan nu lämna feedback genom ett formulär direkt på hemsidan.

Buggfixar

 • TSV exporten innehåller nu titlar som tänkt.

Vecka 5 2022

Ändringar

 • Man kan nu ladda upp bilder på lämningar registrerade i KMR.
 • Taggar är nu klickbara och dessa tar en till taggsidor där man kan se alla lämningar med den aktuella taggen.
 • Lämningsidor och KMR-lämningssidor fungerar nu med citeringsverktyg så som Zotero och liknande.
 • FornPunkts "Om Fornpunkt" sida är nu publik.
 • Sidfoten innehåller nu länkar till "Om FornPunkt"-sidan och till denna ändringslogg.

Buggfixar

 • Åtgärdade en bugg som fick intressepunktsbeskrivningar att "svämma över" i intressepunktslistan.

Vecka 4 2022

Ändringar

 • KMR-lämningssidor visar nu en karta över lämningens geometri.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har gjorts under vecka 4.

Vecka 3 2022

Ändringar

 • Det finns nu ett tillägg till Firefox som låter dig nå FornPunkt ifrån Riksantikvareämbetets Fornsök.
 • När man registrerar eller redigerar lämningar kan man nu rita punkter genom att ange koordinater i text.
 • Lager och GPS-knapparna i kartor har fått nya ikoner.
 • GPS-knappen i kartor indikerar nu om FornPunkt söker din plats.
 • KMR-lämningssidor har nu en direkt länk till Riksantikvarieämbetets tjänst Kringla.

Buggfixar

 • Lämningsbeskrivningar från Kulturmiljöregistret visar nu radbrytningar.
 • Man behöver inte längre klicka på GPS-knappen två gånger innan kartan flyttar sig till din position.

Vecka 2 2022

Ändringar

 • En lämning måste nu ges en titel (tidigare lämningar har fått titel efter lämningstypen).
 • En lämning kan nu ges ett antal taggar (tidigare lämningar har en tagg efter lämningstypen).
 • Lämningstyper och lämningstyplistan har tagits bort.
 • KMR-lämningssidor är nu publika.
 • KMR-lämningssidor har nu en direkt länk till Riksantikvarieämbetets tjänst Arkivsök.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har gjorts under vecka 2.

Vecka 1 2022

Ändringar

 • Du kan nu ange observationstyp när du registrerar eller redigerar en lämning.

Buggfixar

 • En bugg som gjorde att FornPunkt-lämningar kunde försvinna ur kartor om man navigerade snabbt har åtgärdats.

Vecka 52 2021

Ändringar

 • KMR-lämningsidor visar nu bilder ifrån Wikimedia Commons och Kulturmiljöbild.
 • Du kan nu stänga av datalager såsom FornPunkt-lämningar och KMR-lämningar.
 • Du kan nu välja att visa intressepunkter i kartan.
 • Teknisk ändring: FornPunkts Kart-API returerar nu GeoJSON.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har gjorts under vecka 52.

Vecka 51 2021

Ändringar

 • Du kan nu redigera intressepunkter.
 • På intressepunkts-sidor visas nu en centroid i kartan.
 • Du kan nu redigera och ta bort lämningar direkt i från lämningssidorna.
 • Om du använder "Registrera"-knappen ifrån en vy med avancerade funktioner så kommer den ihåg din position i kartan.
 • Jordarter finns nu att välja bland inbyggda kartlager. Utmärkt om du vill se till exempel rullstensåsar.
 • Du kan nu söka efter lämningstyper när du skapar eller redigerar lämningar.
 • FornPunkts lämningstyper kan nu ha egna definitioner.
 • Relaterade lämningstyper i Kulturmiljöregistret listats nu under "Relaterade koncept" istället för att anges som definition.
 • Lämningstyper kan nu ha en länk till Wikipedia under "Relaterade koncept".
 • 51 oanvända lämningstyper har tagits bort.

Buggfixar

 • Administratörer kan nu se kommentarer ifrån intressepunkter i admingränssnittet som tänkt.
 • Lämningstyplistan sorteras nu alltid i alfabetisk ordning.

Vecka 50 2021

Ändringar

 • Modernt ortofoto finns nu att välja bland inbyggda kartlager.
 • Du kan nu skapa intressepunkter för att flagga områden för andra användare. Perfekt om du suttit hemma vid datorn och hittat något intressant i terrängskuggningen eller historiska kartor men själv inte har möjligheten att ge dig ut och göra en observation! Funktionen vidareutvecklas under nästa vecka.
 • FornPunkts lämningssidor är nu publika.
 • Sidor visar nu en beskrivande titel i webbläsarflikar.
 • Alla sidor har nu en fot som indikerar att Albin Larsson står bakom FornPunkt.
 • Inloggade användare hittar nu kontaktuppgifter för återkoppling i botten av alla sidor.
 • Dokumentationen inkluderar nu en om-sida.
 • Dokumentationen inkluderar nu en publik ändringslogg.
 • "Registrera och fortsätt" kommer nu ihåg din senast använda lämningstyp.

Buggfixar

 • Radbrytningar i kommentarer och lämningsbeskrivningar visas korrekt. Tack till användare arkland_swe som rapporterade problemet!
 • Ett problem som gjorde att det inte alltid gick att kommentera KMR-lämningar har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att hemsidan visades i "datorläge" på vissa mobila enheter har åtgärdats.
 • KMR-lämningar visar nu L-nummer i tillägg till RAÄ-nummer som tänkt.
 • Om en KMR-lämning saknar inventeringsbok så uttryckts det nu i text istället för att det är tomt under rubriken "Inventeringsböcker".
 • TSV-exporten inkluderar nu lämningars identifierare.