Ändringslogg

På denna sida dokumenteras prominenta ändringar till FornPunkt, listan uppdateras i slutet av varje vecka medan ändringarna i sig läggs ut löpande.

Undrar du vilka funktioner som kommer i framtiden? Denna lista beskriver större planerade funktioner.

Vecka 2 2022

Ändringar

 • Lämningssidor har en ny layout.
 • Lämningssidor har nu en länk till OpenStreetMap.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har gjorts under vecka 2.

Vecka 1 2022

Ändringar

 • Det finns nu en sida med definitionerna för FornPunkts observationstyper.
 • Tekniskändring: FornPunkts observationstyper är nu kopplade till FISH Event Types Thesaurus.
 • Tekniskändring: FornPunkt stödjer nu VoIDs wellknown-URI.
 • Ny data-tjänst för att matcha kulturlämningsidentifierare mot Kulturmiljöregistret.
 • Ny data-tjänst för att matcha platser mot GeoNames.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har gjorts under vecka 1.

Vecka 52 2022

Ändringar

 • Det finns nu en lista över alla Riksantikvarieämbetets lämningstyper.
 • Det finns nu listor över alla lämningar i Kulturmiljöregistret.
 • Administratörer kan nu exportera länkar emellan kulturlämningar och Wikipedia.

Buggfixar

 • Lämningar ifrån Kulturmiljöregistret som ligger utanför Sverige kan nu visas utan problem.

Vecka 50 2022

Ändringar

 • Kulturlämningar ifrån Riksantikvarieämbetets kulturmiljöregister kan nu ha länkar till Wikipedia.
 • BetaKartlagersök-funktionen kan nu testas av alla inloggade användare.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har gjorts under vecka 50.

Vecka 49 2022

Ändringar

 • Intressepunkter har tagits bort.
 • Man kan nu se skala och en måttstock i kartan.
 • När ett lager lägg tills under "Aktiva lager" visas ett meddelande.
 • BetaI kartlagersök-funktionen så kan man nu hitta länkar till externdokumentation om ett lager om sådan finns.
 • Man kan nu filtrera fram taggar som saknar länk till Wikipedia eller beskrivning.
 • I ändringsloggen markeras nu ändringar som bara berör testanvändare.
 • Administratörer kan nu redigera dokumentationssidor direkt ifrån sidan.

Buggfixar

 • Man kan nu klicka på KMR geometrier.
 • BetaEtt problem med munk-diagramet på statistiksidan har åtgärdats.
 • Man går inte miste om aktiva lämningsfilter när man bläddrar i sin lämningslista.
 • Flera fall av dålig kontrast (text/bakgrund) har åtgärdats.
 • Ett problem där användare inte längre kunde se kartan efter att ha använt "Registrera och fortsätt" för att registrera en lämning har åtgärdats.

Vecka 48 2022

Ändringar

Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 48.

Buggfixar

 • Teknisk ändring: identifierarna i FornPunks JSON-LD data följer nu samma format som i fritext.

Vecka 47 2022

Ändringar

 • BetaTestanvändare har nu tillgång till en statistiksida.
 • Kartlagret "Mapbox satellite" heter nu "Flygfoto".
 • Nya användarnamn kan inte längre innehålla "@", "." eller "+".
 • Användare kan nu filtrera fram sina lämningar som saknar observationstyp eller saknar taggar.

Buggfixar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 47.

Vecka 46 2022

Ändringar

 • Det finns nu ett tips om hur man skapar länkar till andra lämningar i registeringsformuläret.

Buggfixar

 • Man kan inte längre scrolla bort ifrån kartan på kartsidan.

Vecka 45 2022

Ändringar

 • BetaTestanvändare har tillgång till många fler kartlager i kartlagersök-funktionen.
 • Administratörers gränssnitt för exportering har fått sig en rubrik.
 • Man kan nu exportera kontoinformation.

Buggfixar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 45.

Vecka 44 2022

Ändringar

 • BetaTestanvändare kan nu få tillgång till funktioner som ännu inte är helt klara.
 • BetaTestanvändare kan nu söka bland 200+ kartlager i kartinställningarna.

Buggfixar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 44.

Vecka 42 2022

Ändringar

 • Man kan nu använda GeoJSON och GPX-filer som kartbakgrunder.

Buggfixar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 42.

Vecka 41 2022

Ändringar

 • FornPunkts dataportal är nu lanserad.

Buggfixar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 41.

Vecka 40 2022

Ändringar

 • Knappen för att ladda upp bilder till Wiki Loves Monuments har tagits bort.
 • Kartinställningar visas nu i en flik istället för en popup.
 • Man kan nu navigera i kartan samtidigt som man använder kartinställningarna.

Buggfixar

 • Kartans startläge visar nu hela Sverige.

Vecka 39 2022

Ändringar

 • Registrera-lämning knapen visas inte längre i registreringsvyn.

Buggfixar

 • När ett fel uppstår under registrering så rensas inte längre alla fält.
 • Registreringsformuläret har nu bättre felmeddelanden.
 • Geometrier raderas som de ska när man använder radera knappen i redigerings och registreringsfält.

Vecka 37 2022

Ändringar

 • Vem som helst kan nu registrera sig på FornPunkt.

Buggfixar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 37.

Vecka 36 2022

Ändringar

 • Det finns nu en ruta på startsidan som annonserar FornPunkts YouTube kanal.
 • Det gamla registreringsformuläret har ersatts av ett nytt.

Buggfixar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 36.

Vecka 35 2022

Ändringar

 • Man kan nu under september delta i Wiki Loves Monuments direkt ifrån FornPunkt.
 • Man kan nu exportera sina kommentarer.
 • Teknisk ändring: Kommentarer exponeras nu som JSON-LD.

Buggfixar

 • "Informationsrutorna" har gått från att vara oranga till att vara blå för att bli lättare att läsa.

Vecka 34 2022

Ändringar

 • Man kan nu länka till andra FornPunkt-lämningar genom att skriva "FP-" följt av lämningens identifierare. Detta Fungerar både i kommentarer och beskrivningar.

Buggfixar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 34.

Vecka 33 2022

Ändringar

 • Användare i gruppen "redigerare" kan nu redigera taggar.
 • Man kan nu följa kommentarer på lämningar ifrån Kulturmiljöregistret och FornPunkt med RSS.
 • Om en lämning ifrån Kulturmiljöregistret har en antikvarisk kommentar så visas den.
 • Lämningar ifrån Kulturmiljöregistret visar nu alltid organisationen som publicerat lämningen.
 • Om ett lämningsnummer omnämns i kommentarer eller beskrivningar länkar de nu automatiskt till lämningen ifråga.
 • Det finns nu en sida om upphovsrätt.
 • Olika bidragssidor länkar nu till sidan om upphovsrätt.

Buggfixar

 • Tagglistan skriver nu ut taggar med första bokstaven som versal.
 • Gömda lämningar visas inte längre i RSS-flöden.

Vecka 32 2022

Ändringar

 • Inga noterbara ändringar har gjorts under vecka 32.

Buggfixar

 • En ovanlig bugg som gjorde att intressepunkter kunde dupliceras vid redigering åtgärdades.

Vecka 30 2022

Ändringar

 • "Registrera och fortsätt" kommer nu ihåg vilka kartlager man använde vid föregående registrering.
 • För Fjärrobservationer visas nu registreringsdatum.
 • Teknisk ändring: GeoJSON APIet har nu mycket bättre felmeddelanden.
 • Teknisk ändring: API-klienter behöver nu ange User-Agent.

Buggfixar

 • Ett problem med en ikon som inte annonserades korrekt för skärmläsare åtgärdades.

Vecka 29 2022

Ändringar

 • Fullskärmsläget har tagits bort i kartor.
 • Knappar och formulär har ett nytt utseende.

Buggfixar

 • Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 29.

Vecka 24 2022

Ändringar

 • Sidfoten har en ny design.
 • När man loggar in spelar det inte längre roll om man skriver sitt användarnamn med små eller stora bokstäver.
 • Skapa-konto sidan har nya och förbättrade felmeddelanden.

Buggfixar

 • Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 24.

Vecka 23 2022

Ändringar

 • Listor visar nu fler lämningar/taggar per sida.
 • Tagglistan visar nu en taggs beskrivning om en sådan finns.
 • Startsidan har ett nytt utseende för oinloggade användare.
 • Logga in/logga ut knappen har flyttat upp i högra hörnet.
 • Administratörer kan nu skapa dolda dokumentationssidor.

Buggfixar

 • Om man klickar på flera ikoner ifrån Riksantikvarieämbetet så visas nu alla lämningar man klickat på som flikar i popup-fönstret.

Vecka 22 2022

Ändringar

 • Det finns nu en länk till Google Maps ifrån Kulturmiljöregistret-lämningar.
 • Länken till Kringla.nu ifrån Kulturmiljöregistret-lämningar har tagits bort.
 • Dela-fönstren innehåller nu en knapp för att dela en sida över e-post.
 • Sidor för FornPunkt/Kulturmiljöregistret-lämningar är nu utskriftsvänliga(knappar, länkar etc tas automatiskt bort).
 • Bakgrundslagren under "Inbyggda" innehåller nu också ett lager med Skogsdatalabbets resmilor.

Buggfixar

 • Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 22.

Vecka 21 2022

Ändringar

 • Uppgiften om vem som registrerat en lämning på FornPunkt har flyttats till efter beskrivningen.
 • Det finns nu en länk för att öppna en FornPunkt-lämning i Google Maps.
 • Det finns nu en sida som listar alla FornPunkts taggar.
 • Teknisk ändring: Lämningar ifrån Kulturmiljöregistret exponeras nu i FornPunkts Sitemap-API.

Buggfixar

 • Listor uppdelade på flera sidor använder nu "sida" istället för "page" i URLen.
 • Taggar som inte längre används kan nu ändå visas istället för att användaren får ett felmeddelande.

Vecka 20 2022

Ändringar

 • När man klickar på ett geometri i kartan så får man nu en ny typ av popup som bland annat kan visa information om fler lämningar samtidigt.

Buggfixar

 • När man klickade "visa" i en popup medan man redigerade eller registrerade en lämning så kunde ens redigeringar gå förlorade då "visa" inte öppnade en ny flik som tänkt.

Vecka 19 2022

Ändringar

 • Det finns nu en sida med dokumentation om bilduppladdning.
 • Administratörer kan nu avpublicera lämningar och kommentarer utan att radera dem.
 • Länken till listan med intressepunkter har tagits bort.
 • Användare kan inte längre tilldelas inbjudningskoder eller visa sina gamla koder. Vill du bjuda in en användare så skicka en e-post till [email protected].

Buggfixar

 • Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 19.

Vecka 18 2022

Ändringar

 • Man kan nu återställa sitt lösenord(länken hittas på inloggningssidan).
 • FornPunkts e-postadress finns nu i slutet av alla sidor.
 • På större skärmar visas nu kolumnerna för dina senaste lämningar och de senaste kommentarerna bredvid varandra(på "hemskärmen").

Buggfixar

 • GeoJSON exporten inkluderar nu observationstyp, taggar, URI och skapare.
 • TSV exporten inkluderar nu taggar.

Vecka 17 2022

Ändringar

 • KMR-lämningssidor visar nu lämningens socken och landskap.
 • Lämningar ifrån Kulturmiljöregistret inkluderar nu socken och landskap i externa/flik-titlar.
 • En länk till Feedback-formuläret finns nu i sid-menyn.
 • En knapp för att visa alla ens registrerade lämningar finns nu på startsidan efter listan med ens senaste registreringar.
 • Första sektionen i sid-menyn har nu ikoner för respektive val.

Buggfixar

 • När man länkade till registreringar ifrån tjänster så som Facebook kunde det hända att bilder inte hittades.
 • Om en bild länkad till ifrån Wikimedia Commons saknade upphovsman så kunde inte FornPunkt visa några bilder.
 • Om man försökte navigera till en KMR-lämning som inte finns(till exempel en raderad lämning) så fick man ett server fel istället för en "Sidan saknas" sida.
 • "Kartvy" valet i sid-menyn syns nu även om man inte är inloggad.

Vecka 16 2022

Ändringar

 • Det finns nu en knapp för att ladda upp bilder på andvändarregistrerade lämningar.
 • Användarregistrerade lämningar kan nu visa bilder ifrån Wikimedia Commons.

Buggfixar

 • Bilder i andra format än JPEG visas nu som tänkt i fullskärm.

Vecka 15 2022

Ändringar

 • Bilder på lämningar visas nu i fullskärm om man klickar på dem.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 15.

Vecka 14 2022

Ändringar

 • Taggar kan nu ha länkar till Wikipedia.
 • Teknisk ändring: Tagg-beskrivningar och Wikipedia länkar exponeras nu som JSON-LD.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 14.

Vecka 13 2022

Ändringar

 • Taggar kan nu ha beskrivningar.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 13.

Vecka 11 2022

Ändringar

 • Man kan nu rita punkter med sin enhets GPS-position.
 • Man kan nu ändra transparensen på kartlager.
 • Man kan nu ha flera kartlager på samtidigt.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 10.

Vecka 10 2022

Ändringar

 • Man kan nu rita punkter med sin enhets GPS-position.
 • Man kan nu ändra transparensen på kartlager.
 • Man kan nu ha flera kartlager på samtidigt.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 10.

Vecka 9 2022

Ändringar

 • Första gången som en användare visar kartan visas nu en uppmaning att zooma-in.
 • Knappar i kartan är nu 20% större.
 • Eventuella felmeddelanden som kan uppstå när man registrerar lämningar är nu mera specifika.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har genomförts under vecka 9.

Vecka 8 2022

Ändringar

 • FornPunkts kart-sida är nu publik.
 • Sidor för taggar kan nu följas med RSS.
 • Administratörer kan nu exportera taggar.

Buggfixar

 • En bugg i hur linje-geometrier uttrycktes i JSON-LD har åtgärdats.

Vecka 7 2022

Ändringar

 • Det finns nu ett verktyg för att mäta avstånd i kartor.
 • Det finns nu en dela knapp på sidor för lämningar/KMR-lämningar och taggar.
 • Teknisk ändring: FornPunkt exponerar nu JSON-LD och GeoJSON för användarregistrerade lämningar.
 • Administratörer har nu en länk till administratörs-gränsnittet i huvudmenyn.
 • Man kan nu exportera sina lämningar som JSON-LD.

Buggfixar

 • KMR-lämningssidor visar nu lämningars namn om sådana finns.

Vecka 6 2022

Ändringar

 • FornPunkts karta är nu publik.
 • Man kan nu lämna feedback genom ett formulär direkt på hemsidan.

Buggfixar

 • TSV exporten innehåller nu titlar som tänkt.

Vecka 5 2022

Ändringar

 • Man kan nu ladda upp bilder på lämningar registrerade i KMR.
 • Taggar är nu klickbara och dessa tar en till taggsidor där man kan se alla lämningar med den aktuella taggen.
 • Lämningsidor och KMR-lämningssidor fungerar nu med citeringsverktyg så som Zotero och liknande.
 • FornPunkts "Om Fornpunkt" sida är nu publik.
 • Sidfoten innehåller nu länkar till "Om FornPunkt"-sidan och till denna ändringslogg.

Buggfixar

 • Åtgärdade en bugg som fick intressepunktsbeskrivningar att "svämma över" i intressepunktslistan.

Vecka 4 2022

Ändringar

 • KMR-lämningssidor visar nu en karta över lämningens geometri.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har gjorts under vecka 4.

Vecka 3 2022

Ändringar

 • Det finns nu ett tillägg till Firefox som låter dig nå FornPunkt ifrån Riksantikvareämbetets Fornsök.
 • När man registrerar eller redigerar lämningar kan man nu rita punkter genom att ange koordinater i text.
 • Lager och GPS-knapparna i kartor har fått nya ikoner.
 • GPS-knappen i kartor indikerar nu om FornPunkt söker din plats.
 • KMR-lämningssidor har nu en direkt länk till Riksantikvarieämbetets tjänst Kringla.

Buggfixar

 • Lämningsbeskrivningar från Kulturmiljöregistret visar nu radbrytningar.
 • Man behöver inte längre klicka på GPS-knappen två gånger innan kartan flyttar sig till din position.

Vecka 2 2022

Ändringar

 • En lämning måste nu ges en titel (tidigare lämningar har fått titel efter lämningstypen).
 • En lämning kan nu ges ett antal taggar (tidigare lämningar har en tagg efter lämningstypen).
 • Lämningstyper och lämningstyplistan har tagits bort.
 • KMR-lämningssidor är nu publika.
 • KMR-lämningssidor har nu en direkt länk till Riksantikvarieämbetets tjänst Arkivsök.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har gjorts under vecka 2.

Vecka 1 2022

Ändringar

 • Du kan nu ange observationstyp när du registrerar eller redigerar en lämning.

Buggfixar

 • En bugg som gjorde att FornPunkt-lämningar kunde försvinna ur kartor om man navigerade snabbt har åtgärdats.

Vecka 52 2021

Ändringar

 • KMR-lämningsidor visar nu bilder ifrån Wikimedia Commons och Kulturmiljöbild.
 • Du kan nu stänga av datalager såsom FornPunkt-lämningar och KMR-lämningar.
 • Du kan nu välja att visa intressepunkter i kartan.
 • Teknisk ändring: FornPunkts Kart-API returerar nu GeoJSON.

Buggfixar

Inga noterbara buggfixar har gjorts under vecka 52.

Vecka 51 2021

Ändringar

 • Du kan nu redigera intressepunkter.
 • På intressepunkts-sidor visas nu en centroid i kartan.
 • Du kan nu redigera och ta bort lämningar direkt i från lämningssidorna.
 • Om du använder "Registrera"-knappen ifrån en vy med avancerade funktioner så kommer den ihåg din position i kartan.
 • Jordarter finns nu att välja bland inbyggda kartlager. Utmärkt om du vill se till exempel rullstensåsar.
 • Du kan nu söka efter lämningstyper när du skapar eller redigerar lämningar.
 • FornPunkts lämningstyper kan nu ha egna definitioner.
 • Relaterade lämningstyper i Kulturmiljöregistret listats nu under "Relaterade koncept" istället för att anges som definition.
 • Lämningstyper kan nu ha en länk till Wikipedia under "Relaterade koncept".
 • 51 oanvända lämningstyper har tagits bort.

Buggfixar

 • Administratörer kan nu se kommentarer ifrån intressepunkter i admingränssnittet som tänkt.
 • Lämningstyplistan sorteras nu alltid i alfabetisk ordning.

Vecka 50 2021

Ändringar

 • Modernt ortofoto finns nu att välja bland inbyggda kartlager.
 • Du kan nu skapa intressepunkter för att flagga områden för andra användare. Perfekt om du suttit hemma vid datorn och hittat något intressant i terrängskuggningen eller historiska kartor men själv inte har möjligheten att ge dig ut och göra en observation! Funktionen vidareutvecklas under nästa vecka.
 • FornPunkts lämningssidor är nu publika.
 • Sidor visar nu en beskrivande titel i webbläsarflikar.
 • Alla sidor har nu en fot som indikerar att Albin Larsson står bakom FornPunkt.
 • Inloggade användare hittar nu kontaktuppgifter för återkoppling i botten av alla sidor.
 • Dokumentationen inkluderar nu en om-sida.
 • Dokumentationen inkluderar nu en publik ändringslogg.
 • "Registrera och fortsätt" kommer nu ihåg din senast använda lämningstyp.

Buggfixar

 • Radbrytningar i kommentarer och lämningsbeskrivningar visas korrekt. Tack till användare arkland_swe som rapporterade problemet!
 • Ett problem som gjorde att det inte alltid gick att kommentera KMR-lämningar har åtgärdats.
 • Ett problem som gjorde att hemsidan visades i "datorläge" på vissa mobila enheter har åtgärdats.
 • KMR-lämningar visar nu L-nummer i tillägg till RAÄ-nummer som tänkt.
 • Om en KMR-lämning saknar inventeringsbok så uttryckts det nu i text istället för att det är tomt under rubriken "Inventeringsböcker".
 • TSV-exporten inkluderar nu lämningars identifierare.