RSS

FornPunkt RSS flöde

Genom FornPunkts RSS-flöden kan man hämsta de senast registrerade lämningarna per-tagg eller de senaste kommentarerna på en given lämning.

Nya lämningar

Flödet innehåller en lämnings beskrivning, titel, registrerare och URI. En taggs RSS-flöde hittas genom att lägga till suffixet .rss på en taggs URI/URL.

Kommentarer

Kommentarer exponeras i RSS-flöden på lämnings nivå och hittas genom att lägga till suffixet .rss på en lämnings URI/URL.

Vi jobbar ständigt på att utveckla existerande och nya tjänster för att kulturarvsinformation ska bli så tillgänglig som möjligt. Har du önskemål får du gärna höra av dig!