SitemapsXML

FornPunkt Sitemaps

Alla resurser i FornPunkt exponeras som sidkartor i antingen TXT(sidor genererade ifrån kulturmiljöregisteret) eller som XML.

Denna tjänst är primärt avsedd för aggregatorer och sökmotorer men kan även användas för andra ändamål. Tjänsten innehåller inte bara information om FornPunkts primära innehåll utan listar också till exempel dokumentationssidor.

Begränsad tillgänglighet

Åtkomsten till denna tjänst är begränsad. Vill du ha åtkomst får du gärna kontakta oss. Begränsningen kan bero på att den är experimentell, dyr i drift, kan massredigera information eller primärt tillgängliggör information ifrån en tredjepart.

Vi jobbar ständigt på att utveckla existerande och nya tjänster för att kulturarvsinformation ska bli så tillgänglig som möjligt. Har du önskemål får du gärna höra av dig!