Entity reconciliation APIJSON

Wikipedia reconciliation API

Med FornPunkts reconciliation API för Wikipedia kan du matcha fritext och Wikipedia URIer i verktyget OpenRefine.

Tjänsten stödjer grundläggande reconciliation och förhandsvisningar av matchningar. Tjänsten är inte publik men fri att använda för alla som avser att använda den för att berika kulturmiljöinformation. Skicka en e-post till [email protected] och beskriv ditt projekt för att få tillgång.

Relaterade tjänser

Begränsad tillgänglighet

Åtkomsten till denna tjänst är begränsad. Vill du ha åtkomst får du gärna kontakta oss. Begränsningen kan bero på att den är experimentell, dyr i drift, kan massredigera information eller primärt tillgängliggör information ifrån en tredjepart.

Vi jobbar ständigt på att utveckla existerande och nya tjänster för att kulturarvsinformation ska bli så tillgänglig som möjligt. Har du önskemål får du gärna höra av dig!