JSON-LD

FornPunkt Export API

Med Export tjänsten kan man exportera alla typer av data som förekommer i FornPunkt antingen på användarnivå (för ens egna användare) eller på "globalnivå". Alla exporter kräver åtkomstnycklar och för globala exporter behöver man rollen "exportör".

Data typ Export nivå Format Export URI
Lämning global/användare JSON-LDTSVGeoJSON lamnings
Tagg global JSON-LD tags
Konto användare JSON-LD accounts
Kommentar global/användare JSON-LD comments
Wikipedia annotering global JSON-LD wikipedia-annotations
Generell annotering global JSON-LD generic-annotations

JSON-LD är FornPunkts primära format, andra format tillgängligörs för att främja användning men innehåller inte nödvändigtvis samma mängd information. Om du vill exportera mer än 5000 poster så behöver du ange en page parameter i URLen. Pagineringsinformation återfinns alltid i svarets Link HTTP header.

Exempel

Notera att båda parametrarna scope och format faller tillbka till lämpliga värden om man anger icke tillåtna sådana.

Exportera alla lämningar som TSV:

curl -H "Authorization: Token <access_token>" https://fornpunkt.se/apis/export/lamnings&scope=all&format=tsv

Exportera kontoinformation för den aktuella användaren som JSON-LD:

curl -H "Authorization: Token <access_token>" https://fornpunkt.se/apis/export/accounts

Exportera alla kommentarer som JSON-LD:

curl -H "Authorization: Token <access_token>" https://fornpunkt.se/apis/export/comments&scope=all

Exportera generella annoteringar från 5001-10000 som JSON-LD:

curl -H "Authorization: Token <access_token>" https://fornpunkt.se/apis/export/generic-annotations?page=2

Relaterade tjänser

Vi jobbar ständigt på att utveckla existerande och nya tjänster för att kulturarvsinformation ska bli så tillgänglig som möjligt. Har du önskemål får du gärna höra av dig!