JSON-LD

FornPunkt JSON-LD API

JSON-LD är FornPunkts mest detaljrika format som all FornPunkts offentliga data representeras i. JSON-LD kan antingen hämtas ifrån en resurs-URI(taggar/lämningar/kommentarer/annoteringar/observationstyper) eller per användare(lämningar).

Per resurs

För att hämta data från en resurs kan man sätta Accept-headern till application/ld+json.

För snabbåtkomst i webbläsaren kan man också använda sig av format-prefixet .jsonld på resurs-URIn ifråga detta fungerar dock inte på URIer som använder URI-fragment:

Per användare

En inloggad användare kan hämta sin data genom följande URL:

https://fornpunkt.se/api/lamnings/export?format=json-ld

Relaterade tjänser

Vi jobbar ständigt på att utveckla existerande och nya tjänster för att kulturarvsinformation ska bli så tillgänglig som möjligt. Har du önskemål får du gärna höra av dig!