GeoJSON

FornPunkt GeoJSON API

Du kan hämta lämningar som GeoJSON för enskilda lämningar eller för lämningar inom ett geografiskt område.

Enskilda lämningar

För en enskild lämning lägg till suffixet .geojson till en lämnings-URI, för att hämta GeoJSON.

curl https://fornpunkt.se/lamning/KLVaVNm.geojson

Lämningar inom ett geografiskt område

För att hämta alla lämningar inom ett geografiskt område så kan man använda sig av följande URL. Notera att man inte kan efterfråga väldigt stora områden utan att man vid sådana behov bör använda sig av andra APIer.

curl https://fornpunkt.se/api/lamnings/bbox?south=57.54&east=18.51&north=57.69&west=18.15

Relaterade tjänser

Vi jobbar ständigt på att utveckla existerande och nya tjänster för att kulturarvsinformation ska bli så tillgänglig som möjligt. Har du önskemål får du gärna höra av dig!