SPARQL

FornPunkt SPARQL

FornPunkts SPARQL tjänst innehåller all information som också exponeras genom de JSON-LD baserade tjänsterna och är avsedd för dataanalys och visualisering. Tillgången till tjänsten är begränsad men SPARQL-verktygen är öppen källkod och man kan själv hämta RDF data med JSON-LD APIet.

Följande RDF-klasser används i tjänsten: schema:CreativeWork, schema:Event, schema:Place, schema:GeoCoordinates, schema:GeoShape, schema:DefinedTerm, oa:Annotation och rdfs:Class.

Relaterade tjänser

Begränsad tillgänglighet

Åtkomsten till denna tjänst är begränsad. Vill du ha åtkomst får du gärna kontakta oss. Begränsningen kan bero på att den är experimentell, dyr i drift, kan massredigera information eller primärt tillgängliggör information ifrån en tredjepart.

Vi jobbar ständigt på att utveckla existerande och nya tjänster för att kulturarvsinformation ska bli så tillgänglig som möjligt. Har du önskemål får du gärna höra av dig!