SPARQL

FornPunkt SPARQL

FornPunkts SPARQL-tjänst innehåller all information som också exponeras genom de JSON-LD baserade tjänsterna och är avsedd för dataanalys och visualisering. Informationen i SPARQL-tjänsten uppdateras en gång i veckan och har inte lägre krav på upptider än FornPunkts övriga tjänster.

Tjänsten har en svarstidsbegränsning satt till 20 sekunder.

Följande RDF-klasser används i tjänsten: schema:CreativeWork, schema:Event, schema:Place, schema:GeoCoordinates, schema:GeoShape, schema:DefinedTerm, oa:Annotation och rdfs:Class.

Visualiseringsgränssnitt

FornPunkts SPARQL-tjänst har ett gränssnitt med exempel och visualiseringsfunktioner på sparql.fornpunkt.se.

Relaterade tjänser

Vi jobbar ständigt på att utveckla existerande och nya tjänster för att kulturarvsinformation ska bli så tillgänglig som möjligt. Har du önskemål får du gärna höra av dig!