Hamnanläggning (L1969:7465)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: STIFTELSEN BOHUSLÄNS MUSEUM

RAÄ nummer: Kville 935:1

Alternativnamn: Hamnholmen, Norderviksholm, Vedholm, Wiholm

Geografisk plats: Kville socken, Bohuslän

Hamnanläggning, ca 90x40 m (NV-SÖ) bestående av historiskt kulturlager i naturhamn mellan Hamnholmen och Skutholmen. Vid begränsade undersökningar har ett omfattade fyndmaterial påträffats. Fynd av främst keramik, djurben (matavfall), glasbuteljer, kritpipor, flintor. Enstaka fynd av keramikkärl är daterat till 1300-tal, medan den absoluta merparten är från perioden 1500-tidigt 1700-tal. I direkt anslutning till hamnanläggningen finns även en mängd maritima ristningar på anslutande holmar; L1969:6873, L1969:6932, L1969:7658.

Terräng: Mjukbotten och skalgrus.

Orientering: Smal klåva (NV-SÖ) mellan Hamn- och Skutholmen, Fjällbacka skärgård.

Antikvarisk kommentar: Tidigare även registrerad i Statens maritima museers databas SjöMIS som RAÄ nr. Kville 1416, nu överförd till RAÄ nr. Kville 935:1. För SjöMIS-beskrivning, se RAÄ nr. Kville 1416. (RAÄ dnr. 3.4.2-1237-2013) /2013-07-01 Thax.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS