Kyrkoruin och ödekyrkogård.
Klockrike 10:2 CC BY-SA Arkland

Kom igång

FornPunkt är i ett tidigt skede och därför behöver du en personlig inbjudan. Här hittar du väntelistan.

Bidra och dokumentera

Registrera lämningar i landskapet som saknas i Fornsök/Kulturmiljöregistret.


Diskutera och berika

Berika och kommentera lämningar ifrån andra FornPunkt användare eller ifrån Fornsök.


Kraftfulla verktyg

Egna georefererade kartor? GPS data? Självklart! Det och mycket mer kan du ha som stöd när du registrerar.

Historisk karta ifrån Riksarkivet.