Användaravtal

Introduktion

Detta användaravtal gäller för FornPunkt.se(tjänsten). Genom att godkänna detta användaravtal samt bilagan "Integritetspolicy" ingår du ett juridiskt bindande avtal med webbplatsens ägare. Tjänsten ägs och drivs av Albin Larsson i egenskap av fysisk person med hemvist i Sverige.

Detta användaravtal kan ändras om detta sker så behöver man godkänna ändringarna innan man kan fortsätta använda tjänsten som inloggad användare. Ändringarna annonseras i samband med inloggning eller besök till tjänsten.

Uppsägning

Vill du säga upp avtalet så kan du skriva till [email protected].

Jurisdiktion

Tjänsten drivs ifrån Sverige och användarvillkoren styrs av Svensk lag.

Syfte

Tjänsten samlar in, lagrar och tillgängliggör information, inklusive personuppgifter, för att sprida kunskap om kulturmiljöer och för att främja kulturmiljöer i Sverige.

Personuppgifter

Genom att godkänna detta användaravtal så godkänner du också att dina personuppgifter behandlas på viset beskrivet i bilagan "Integritetspolicy".

Upphovsrätt

Det upphovsrättsligt skyddade material som finns tillgängligt på webbplatsen får inte användas utan tillstånd från upphovsmannen. Användaren förbinder sig att tillgängliggöra innehåll och material som användaren bidrar med på tjänsten under licensen CC0 1.0 Universiell.

När du bidrar med innehåll garanterar du att nödvändiga rättigheter för att tillgängliggöra det.

Användarens skyldigheter

Användaren förbinder sig att dela innehåll om kulturlämningar. Något kan i tjänstens mening anses vara en kulturlämning om det:

 • är varaktigt övergiven eller inte längre har sitt ursprungliga syfte
 • är ett spår efter mänsklig verksamhet
 • kan anses ha tillkommit innan 1950 eller kan anses ha centrala kulturhistoriska värden

Användaren förbinder sig att inte dela innehåll som använder eller innehåller:

 • sexualiserat språk eller bildspråk och ovälkommen sexuell uppmärksamhet eller närmanden
 • trollande, förolämpande/nedsättande kommentarer och personliga eller politiska angrepp
 • offentliga eller privata trakasserier
 • publicerande av andras privata uppgifter, såsom en fysisk eller elektronisk adress, utan explicit medgivande
 • annat uppförande som rimligen skulle kunna anses vara olämpligt i en professionell miljö
 • innehåll som kan anses vara olagligt i Sverige
 • innehåll som kan skada tjänstens anseende
 • innehåll som du inte har rätt att dela

Tjänstens ägare förbehåller sig rätten att själv bedöma om innehåll följer ovanstående regler eller ej.

Användaren förbinder sig att inte dela sitt lösenord eller tillgång till ens användarkonto med tredjeparter.

Ansvarsbegränsning

Ägaren garanterar inte kontinuerlig, oavbruten eller säker tillgång till tjänsten. Driften av tjänsten kan komma att störas av ett antal faktorer utanför ägarens kontroll och ägaren ställer inga garantier gällande tjänstens funktion eller tillgänglighet. Ägaren kan inte göras ansvarigt för skador som direkt eller indirekt orsakas av användning av tjänsten eller dess innehåll.

Avtalsbrott

En användare som bryter mot dessa villkor kan:

 • få en varning om brottet anses vara gjort i god tro
 • blockeras tillfälligt
 • blockeras permanent

Överlåtelse

Genom att acceptera användarvillkoren godkänner användaren att avtalet som användaren har ingått med ägaren, utan ditt samtycke kan överlåtas till tredjepart om tjänsten byter ägare.

Förutsättningar för att du ska kunna använda tjänsten

För att ingå avtal om tjänsten måste du vara 18 år gammal eller ha målsmans godkännande. Tjänsten tillhandahålls inte till personer eller organisationer som tidigare har brutit mot användarvillkoren.

Kontakt

Vid frågor kan man skriva till [email protected].