Hamnanläggning (L1939:4912)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gräsö 638

Geografisk plats: Gräsö socken, Uppland

Lastageplats, uppgift om.
Enligt kartuppgift fanns en mindre btggnad (sjöbod?) på platsen 1767. Angiven som lastageplats på Laga skifteskartan över Lilla Risten 1892. Häradsekonomiska kartan 1901 och 1950-talsekonomen anger platsen som samfälld.
Vid inventeringstillfället junde inte några lämningar påträffas.

Terräng: V-sluttande moränmark, strand och skog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS