Flottningsanläggning (L1946:3259)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SKOGSSTYRELSEN

RAÄ nummer: Offerdal 261:2

Geografisk plats: Offerdal socken, Jämtland

Förtöjningsröse för timmerlänsar bestående av en förhöjning, ca 6,5 m diam och intill 0,2 m h. Övertorvad med i ytan enstaka stenar, 0,1-0,15 m st. I mitten en grop, ca 2 m diam och 0,3 m dj, delvis fylld med stenar och flottningsvire.

Terräng: Flack moränmark. Skogsmark, barrskog.

Antikvarisk kommentar: I samband med revideringsinventering år 2022 ändrades lämningstypen från Fornlämningsliknande lämning till Flottningsanläggning.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS