Smidesområde (L1971:602)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Bellö 88

Geografisk plats: Bellö socken, Småland

Smidesområde, ca 40 X 20 m (NNÖ-SSV). Bestående av 2 ugnslämningar?, 2 kolningsgropar? samt ca 5 gropar. Ugnslämningarna är 4 m och 2,5 m diam och 0,8 m samt 0,4 m dj. I den större gropen framkom kol och en bit förslaggad lera (ugnvägg?). I den mindre gropen låg ca 5 stenar i ytan och vid provstick framkom kol samt ett par slaggbitar. I områdets S-del finns 2 gropar 1,5 m diam och 0,4 m dj. Vid provstick framkom kol. I det låglänta utdikade området finns bitar av myrmalm i markytan.

Terräng: Platå samt flack V-sluttning ned mot utdikad våtmark.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.