Glasindustri (L1954:2579)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

RAÄ nummer: Lenhovda 182:1

Alternativnamn: Österviks glasbruk

Geografisk plats: Lenhovda socken, Småland

Glasbrukslämning, ca 80x20 m (NÖ-SV), bestående av 1 stenramp och lämningar av kallmurad sten. Stenrampen har legat vid hyttans nordöstra del. De andra lämningarna ligger vid en bäck i områdets sydvästra del. De bör har ingått i hyttan, till någon vattendriven del. Hyttan hade en smältugn där buteljer tillverkades. För vidare information se glasbruksinventeringen under skriftliga källor.

Antikvarisk kommentar: Glasbruket byggdes 1868 och var i bruk till 1936.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS