Övrigt (L1992:2678)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Töre 58:5

Geografisk plats: Töre socken, Norrbotten

1) Grop, oval, 3.3x1.8 m (NNÖ-SSV) och 0.2 m dj. Kring kanten envall, 1-2.2 m br och 0.1-0.3 m h, tydligast i VNV och SSV. Bottenplan, ovalt (näst intill konvext), 1.1x0.5 m (NNÖ-SSV). Bevuxen mednågra tallplantor samt några små björkar.5 m NÖ om nr 1 är:2) Grop, oval, 3.5x1.5 m (NÖ-SV) och 0.1 m dj. Kring kanten en vall, 1-1.8 m br och 0.1-0.2 m h, tydligast i NV-SV-SÖ. Bottenplan, ovalt, (näst intill konvext), 2.1x1.1 m samt 0.1 m dj. Bevuxen medtallplanta.10 m NÖ om nr 2 är:3) Grop, oval, 2.1x1.1 m (ÖNÖ-SSV) och 0.1 m dj. Kring kanten en vall, 0.4-0.6 m br samt 0.1 m h, tydligast i SÖ-SV. Bottenplan, ovalt, 1.3x1.0 m ÖNÖ-SSV (näst intill konvext) och 0.1 m dj. GropensNV kant är skadad av gångstig. Bevuxen med tallplantor.31 m NNÖ om nr 3 är:4) Grop, oval, 2.3x1.2 (NNÖ-SSV) och 0.2 m dj. Kring kanten en vall, 1.3-1.5 m br och 0.1 m h, tydligast i NNÖ-SSV-ÖNÖ. Bottenplan,ovalt 1.3x0.7 m (NNÖ-SSV), (nästintill konvext).14 m NNÖ om nr 4 är:5) Grop, oval, 2.3x1.3 m (NNÖ-SSV) och 0.1 m dj. Kring kanten en vall, delvis synlig i SSV, 0.7-1 m br och 0.1 m h. Bottenplan ovalt, 1.2x0.9 m (NNÖ-SSV) (näst intill konvext) och 0.1 m dj. Gropen är eventuellt skadad i VNV. Bevuxen med tallplantor.69 m ÖNÖ om nr 5 är:6) Grop, rektangulär, 4x1.7 m (NNÖ-SSV) och 0.3 m dj. I VNV vall,0.5-3 m br och 0.2-0.3 m h. Bottenplan, rektangulärt, 3x0.7 m (NNÖ-SSV). Bevuxen med en tall, en björk samt ett tiotal smågranar ochbjörksly.18 m NV om nr 4 är:7) Terrassering, rektangulär, 10x7 m (ÖNÖ-VSV), begränsas i SSÖ-VSV av ett hak, 0.2 m dj och i NNV av terrasskant, 0.1-0.2 m h. I VSV är ett block, 1 m st och 0.4 m h. Beveuxen med enstaka tall- ochgranplantor.Vid provstick i nr 1-6 kan inget urlakningsskikt iakttagas, vilkettyder på sentida tillkomst. Troligen är nr 1-7 militära anläggningar.

Terräng: Svag VNV sluttning av sandig moränmark. Skogsmark (tallskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS