Hamnanläggning (L1943:5356)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Gräsö 13:1

Alternativnamn: Kolkajen

Geografisk plats: Gräsö socken, Uppland

Lastageplats, ca 50x40 m (NNÖ-SSV), bestående av en ca 40x30 m st(NNV-SSÖ) gjuten betongytapå kraftigt sprängstensunderlag intill 1 m h i SSV. Från betongytan och mot vattnet är ytterliggaresprängsten och betongfundament utgörande stöd för bryggdäck i plank och timmer, nu borta. I områdets Vdel är en cirkelrund förhöjning i betong, ca 7 m i diam och 0,5 mh, utgörande grund för oljecistern.

Terräng: Svagt SV-sluttande lövskogsbeväxt hagmark.

Antikvarisk kommentar: Färdigställd på 1920-talet och ersatte den gamla kolkajen som lågnedanför Gräsö gård. Ur bruk påsent 1950-tal.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS