Hällristning (L2015:3084)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Salem 319:1

Geografisk plats: Salem socken, Södermanland

Hällristning, 2,1x0,8 m (NNV-SSO) bestående av 2 rännor och 36 skålgropar. Rännorna är 4-6 cm l och sammanbinder skålgropar. Skålgroparna är 4-7 cm i diam. och 0,5-2 cm dj. Belägen på smal hällavsats mot V. (RAÄ dnr 326-2689-2011)

Äldre beskrivning:
Älvkvarnsförekomst?, på klipphylla i NV delen av större berghäll. Älvkvarnarna är 4-8 cm i diam och 0,5-1,5 m dj. Starkt vittrade och därmed osäkra.

Ändring: dnr 1986/85: Uppgift om att älvkvarnsytan är 2,0x0,7 m (NNV-SSÖ) och består av 31 älvkvarnar. Bör besiktigas./Reg 1985-04-30 RH. T

Terräng: Åkerholme.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS