Stridsvärn (L1937:8923)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Degerfors 855

Geografisk plats: Degerfors socken, Västerbotten

Skyttevärn, runt, 4 m diam, bestående av en halvcirkelformig vall, 1 m br och 0,1-0,4 m h, kring en grop, 2 m diam och 0,4 m dj. Öppning mot V.

Terräng: Plan sandmark. Skogsmark (hygge).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS