Smidesområde (L1942:8730)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Tegelsmora 63:1

Geografisk plats: Tegelsmora socken, Uppland

För beskrivning se inskannat bokuppslag under Refernser.

Antikvarisk kommentar: Lämningstyp ändrad från Sammanförd till Smidesområde vid kvalitetshöjande insats. /anbau 2017-09-06.

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.