Hällristning (L1943:4459)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Giresta 19:2

Geografisk plats: Giresta socken, Uppland

1) Älvkvarnsförekomst, i SSÖ-kanten av välvd, skrovlig bergrygg.Ytan är 6x2,75 m (ÖNÖ-VSV). Förekomsten utgöres av ca 140 älvkvarnar, 3-10 cm diam, 0,5-4 cm dj. Flera älvkvarnar söndervittrade.2 m NNV om nr 1: 2) Älvkvarnsförekomst, i samma bergrygg. Förekomsten består av 1 älvkvarn, 5 m diam, 0,5 cm dj. Hällarna delvisövermossade.

Terräng: Låg bergrygg (NNV-SSÖ), åkerholme.

Orientering: Nr 1 8 m NV om åker och 5 m VSV om åker.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS