Glasindustri (L1961:8306)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

RAÄ nummer: Torsö 72:1

Alternativnamn: Brommö glasbruk

Geografisk plats: Torsö socken, Västergötland

Glasbrukslämning, 350x120 m st (N-S), inom området är otydliga lämningar efter Brommö glasbruk, som var verksamt mellan åren 1803-1879. Några säkra grunder går ej att urskilja. Sten har tagits till idag befintligt gårdshus och ekonomibyggnader. Ställvis påträffas glasmassa och slagg i marken.

Terräng: Ö-SÖ-sluttande hällbunden moränmark. Hagmark och delvis tomtmark.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS