Hällristning (L1990:1794)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Norra Mellby 56:2

Alternativnamn: Drakarör

Geografisk plats: Norra Mellby socken, Skåne

1/Röse, rest av,ca 20 m i diam och 1 m h, av 0.2-0.4 m st stenar,några större, vid kanten intill 1.2 m st. Block i mitten, ca5x3.5 m (NV-SÖ) och 2 m h. Kraftiga kantskador i Ö, medövertvärande stenmur (ÖNÖ-VSV); borttaget till omkring hälfteni V intill mittblocket, med kallmurad stödvägg av rösefyllningmot vägen. I mittblockets topp är 2/Skålgropsförekomst,0.2x0.1 m (ÖNÖ-VSV), bestående av ca 2 skålgropar, 5-6 cm idiam och 0.5-1.5 cm dj.

Terräng: SÖ krönkanten av flack avsats av moränrygg (NÖ-SV). Igenväxandehagmark, impediment i åker.

Orientering: Omedelbart Ö om nedskuren grusbilväg.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS