Hamnanläggning (L1960:9804)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Länsstyrelsen Västra Götaland

RAÄ nummer: Göteborg 507

Geografisk plats: Göteborg socken, Västergötland

Hamnanlägging i form av en stenkista, ca 10 meter lång och 8 meter bred. Anläggningen är elipsformad med en största längd av 10 m och största bredd av 8 m. Stenmaterialet är av rundad sten med en diameter av 0,4-0,6 m. Även om inga konstruktionstimmer kunde iakttas bedöms anläggningen vara en stenkista, alternativt ett stenfundament med motsvarande funktion. Två av brygglämningarna kan sannolikt sammankopplas med hamnen till det skärgårdsverk som återges på 1775 och 1790 års kartor. Två svängda bryggarmar omsluter en liten hamnbassäng vilket i terrängen överensstämmer med dokumenterade anläggningar.

Orientering: NÖ sidan av Stora Aspholmen.

Antikvarisk kommentar: Hamnanläggningen är återgiven på historiska kartor, daterade till 1700-talet. Lämningen uppfyller därmed fornlämningsrekvisiten.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS