Hällristning (L1943:5936)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Kungs-Husby 91:1

Geografisk plats: Kungs-Husby socken, Uppland

Älvkvarnshäll, ej återfunnen, granit, 24x5 m. Förekomsten bestårav ett 20-tal älvkvarnar inom ett 3x3 m st område. Vid 1980-årsrev inv kunde den ovan omtalade hällen ej påträffas. Följdriktigtej heller älvkvarnarna. Den enda häll som finns i området är belägen ca 20-25 m NÖ om åkerkanten, men denna har ej de dimensionersom den ovan beskrivna, ej heller fanns där några älvkvarnar.Ändring Dnr 6001/68

Orientering: Vid åkerkanten N om gräns.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS