Stridsvärn (L1936:1868)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nordmaling 1021

Geografisk plats: Nordmaling socken, Ångermanland

Slyttevärn, ru, 1,5 m i diam och 0,9 m dj, bestående av en cirkulär, kallmurad stenmur av natursten, 0,9 m h och 1 m br. I SÖ är en öppning i muren, 1 m br. Omedelbart V om öppningen ligger stenmuren på ett jordfast block.

Terräng: N-sluttande blockig moränmark. Skogsmark, blandskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS