Flottningsanläggning (L2019:6591)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Stigfinnaren Arkeologi och kulturhistoria AB

Geografisk plats: Voxna socken, Hälsingland

Flottningsränna av trä, 210 m lång (N–S och NV–SÖ), 1,5–2 m bred och med 0,5 m höga kanter av 3 stockar. På rännans kanter är bitvis ett fackverk byggt med 1,5–2,5 m långa fack med blandade stenar i facken, varav några stenar med borrhål. Bitvis är endast rännans kanter bevarad, inte skibordet i botten. Rännan är delvis anlagd mot stenblock på N och S sidan. På enstaka ställen håller några järnband samman stockarna i rännan. Fyrsidiga dymlingar låser bottenstockarna mot underredet av vinkelrätt lagda stockar. När rännan vinklar har stockarna kilats till halva bredden för att skapa vinklar. Stockarna har kunnat läggas i mjuka kurvor tack vare håltagning och ursågade längsgående spår samt tvärgående spår med kilar i. I de S ca 80 m är rännan rejält byggd med bevarat skibord, 2 m brett. Avlutas vid sjökant i SÖ.

Terräng: Delvis belägen över ett kraftigt stenparti i ån.

Antikvarisk kommentar: Delar av rännan syns på ortofoto från 1960-talet.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS