Flottningsanläggning (L1950:6405)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Färila 263

Geografisk plats: Färila socken, Hälsingland

Stenkista, ca 250 m lång (Ö-V), 2-2,5 m bred och intill 1 m hög. 1-2 skikt av 0,6-1,2 m stora stenar. På övre ytan är förstärkning med järnbalk längs yttre och inre kanterna samt även tvärs över kistan. Gles fyllning av 0,1-1,2 m stora stenar. Påträffad vid kulturhistorisk utredning år 2000. (RAÄ dnr 321-218-2003).

Antikvarisk kommentar: Uppgift om beslut enligt KML saknas i rapporten RAÄ dnr 321-218-2003.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS