Offerkast (L2020:2219)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: STIFTELSEN LÄNSMUSEÉT I GÄVLEBORGS LÄN

Alternativnamn: Fattigbössan

Geografisk plats: Jättendal socken, Hälsingland

Offerkast, 4x3 m (NV-SÖ) och 0,9 m h av 0,05-0,4 m st stenar.

Terräng: SÖ sluttande moränmark. Skogsmark, barrskog.

Orientering: Direkt NÖ om stig (NV-SÖ).

Antikvarisk kommentar: Ligger i direkt anslutning till Jättendal 103:1 L1950:651, "Nordanstigen?".

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS