Övrigt (L1987:1748)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västra Karup 418:1

Geografisk plats: Västra Karup socken, Skåne

1) Linbastu, närmast rektangulär, 10x8 m (N-S) och 1.5-3 m h.Kallmurade väggar och tak av 0.2-1.5 m st stenar, vanligen0.2-0.4 m st. Taket är valvformat och täckt med ett 0.2 m tjtorvlager. Innuti är linbastun rektangulär, 8x4 m (N-S) och 2.5m h. Ingången är i SÖ delen av dess S kortsida, 1.5 m br och 1.5m h. Linbastun begränsas av 1 kantkedja i N-Ö-V, 0.2 m h av0.2-0.4 m st stenar. I den S delen är en platå i anslutning tilllinbastun, närmast rektangulär, 7x6 m (N-S) och intill 0.5 m h.Platån begränsas av 1 kallmurad stenmur, 0.5 m br och 0.3-0.5 mh av 0.2-0.4 m st stenar. Linbastun är belamrad med stenar ochskräp invändigt. Framför ingången beväxt med 1 hägg.

Terräng: Krön samt skarp N-sluttning av höjdrygg (Ö-V). Sandmark. Tomtmark.

Orientering: 6 m VSV om NV hörn av sommarhus.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS