Stridsvärn (L2022:6547)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: SKOGSSTYRELSEN

Geografisk plats: Offerdal socken, Jämtland

Skyttevärn, kvadratiskt, 2x2 m (NV-SÖ) och 0,8 m dj. Antydan till vall i NV samt NÖ, ca 1 m br och intill 0,2 m h. I SSV öppning och ingång, 2,5 m l, 0,5 m br och 0,5 m dj. Omedelbart Ö om är täktgrop med järnskrot i. Skyttevärnet ska sannolikt ha grävts någon gång kring 2:a världskriget enligt boende i Landön.

Terräng: Krön av moränås (Ö-V), intill åker. Skogsmark, hygge.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS