Hällristning (L2017:7367)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Frötuna 92:1

Geografisk plats: Frötuna socken, Uppland

Älvkvarnsförekomst?, bestående av 1 älvkvarn, 6 cm diam och 1,2 cmdj. Skrovlig, oslipad botten, kan vara vittringsgrop.

Terräng: Krön av bergsrygg intill sluttning mot N. Skogsmark (blandskog)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS