Hällristning (L1987:919)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Västra Karup 79:2

Geografisk plats: Västra Karup socken, Skåne

1) Älvkvarnsförekomst, 0.4x0.2 m (N-S), i den svagt välvda någotojämna högsta hällen av långsträckt avsatsbildande, i mindreryggar uppdelade, bergssträckning. Den mindre rygg, i vars ÖNÖdel förekomsten finns, är 3x2 m st (ÖNÖ-VSV) och 1.5 m h.Förekomsten består av 3 älvkvarnar, 4.5-6 cm diam och 0.5-1 cmdj. Är 1986 täckt av trädgårdsanläggning.25 m VNV om nr 1 är:2) Älvkvarnsförekomst, 0.33x0.07 m (VSV-ÖNÖ), i den svagt välvda,rundade hällen och på högsta partiet av bergshöjd, 10x4 m(ÖNÖ-VSV) i dess VSV del. Förekomsten består av 3 älvkvarnar,5.5-6.5 cm diam och 1-1.5 cm dj.

Terräng: Bergsrygg, som bildar avsats mot tomtområde i SSÖ. Snårig dunge.

Orientering: 14 m VSV om tomtgräns (NNV-SSÖ) och 3 m NNV om villa.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS