Stridsvärn (L2023:4324)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: länsstyrelsen

Geografisk plats: Överluleå socken, Norrbotten

Kulsprutevärn, ca 12x12 m, 2-3 m h, bestående av gjutet betongvärn övertäck av jord.

Terräng: Flackt krönläge av låg N-S höjdrygg. Skogsmark med björk och sly.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS