Glasindustri (L1958:639)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Halltorp 181:1

Geografisk plats: Halltorp socken, Småland

1) Glasbruk utan synliga lämningar ovan jord. Inom ett ca 18x15 m( NÖ-SV) stort område på åkern märks en klar skillnad imarkstruktur en med bl a bränd sand. Inom detta område harpåträffats ett stort antal glasfragment av 1600-talstyp i grönfärg, bl a fönsterglas, flaskor, fat. Även flera tegelfragment,sintrad sten och glaspunt har hittats. Fynden är koncentreradetill detta område, men även på åkern i övrigt har gjorts ettflertal fynd av glasfragment, Materialet är av samma typ sompåträffats på fornl. nr 74, Bökenbergs glasbruk. En mindre väghar tidigare gått i NV-SÖ-lig riktning över åkern. Vägen harlegat på en mindre ås och har gått omedelbart SV om hyttplatsen.Jfr. fornl. nr 74, Bökenbergs glasbruk .

Terräng: Åkermark. NÖ-sluttning ned mot Halltorpsån.

Orientering: 150 m S om Halltorpsån.

Antikvarisk kommentar: Dnr 23 5/84, Dnr 226/84 Tillägg. Bes av Kalmar läns museum 1984.84-06-18 /SE.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS