Stridsvärn (L1959:5748)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Döderhult 564:6

Geografisk plats: Döderhult socken, Småland

1-6) Stridsvärn, enligt uppgift på ortofotot från 1979 årsinventering.

Antikvarisk kommentar: Numret tilldelat i samband med digitalisering 2003, Kalmar. DT.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS