Fångstgrop (L2007:2955)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Dalby 112:2

Geografisk plats: Dalby socken, Värmland

Fångstgrop, närmast rund, 7 m diam och 0.8 m dj. Själva gropen ärkvadratisk 2.5x2.5 m (NÖ-SV) med kvadratiskt bottenplan, 1x1 m(NÖ- SV). Omgivande vall är 2-2.5 m br och intill 0.1 m h. Beväxtmed ett tiotal tallar. 48 m NNÖ om 1 är: 2) Fångstgrop, närmastrund, 7 m diam och 1.2 m dj. Själva gropen är 2.5 m diam med ettoregelbundet bottenplan. Omgivande vall är 2-2.5 m br och 0.2 mh. Beväxt med ett femtontal tall och lövbuskar. 50 m NNÖ om 2 är:3) Fångstgrop, närmast rund, 6 m diam och 0.5 m dj. Själva gropenär 2 m diam med ett oregelbundet bottenplan. Omgivande vall är 2m br och 0.2 m h. Vid provstick åtminstone 0.5 m dj. Beväxt medtall och björk. I området finns flera sentida gropar.

Terräng: Avsats i SV-sluttande sandmark. Skogsmark (barrskog).

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS