Fornlämningsliknande lämning (L2015:1839)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Rådmansö 55:1

Geografisk plats: Rådmansö socken, Uppland

Husgrundsliknande lämning, 17x9 m (N-S). Vallarna är 1,5-2 m broch 0,3-0,9 m h, bestående av 0,3-0,7 m st gråstenar. Eventuellingång i SÖ-hörnet. I S är vallen låg och otydlig. Inre ytan ärlägre än naturlig markyta och jämn. Mellan vallen och den inreytan är en ränna, intill 0,5 m br och 0,15 m dj. 3 m frånS-gaveln är en ränna i Ö-V. Beväxt med 1 björk och granar. Ejhusgrund men sannolikt funktionell anläggning av annan art frånsen tid. T

Terräng: Flack, stenbunden moränmark. Barrskog

Orientering: 30 m N om ägogräns (Ö-V)

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS