Hällristning (L2004:4552)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Björksta 193:2

Geografisk plats: Björksta socken, Västmanland

Älvkvarnsförekomst, 1x 0,5 meter (NNV-SSÖ), bestående av ca 6 älvkvarnar. Dessa är 4-6 centimeter i diameter och 0,5-1,5 centimeter sjupa. Tre är otydliga och något osäkra. Samtliga är vittrade. Belägna i S delen av plan NV sluttande ovansida av flyttblock, 5 x 1 meter (NV-SÖ) och 1,7 meter hög.

Terräng: Låg moränbunden bergrygg (Ö-V). Åkerholme.

Orientering: 17 m SÖ om RAÄ nr 193:1 och Ö om fastighetsgräns.

Antikvarisk kommentar: FMI-enheten har tidigare haft dubbla geoobjekt. Detta justerat vid kvalitetshöjningen 2005-08-03/MKÖ

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS