Glasindustri (L1997:6298)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Steninge 33:1

Alternativnamn: Steninge glasbruk

Geografisk plats: Steninge socken, Halland

Lämningar efter glasbruk inom ett ca 80x60 m stområde (N-S). Ö delen av området begränsas av enrestaurerad murvägg, total längd ca 85 m (ca 70 m)(i N-S, och mot V i S ändan ett ca 15 m l parti).Murväggen är 2.6 m h och 0.85 m br och försedd medett skyddstak. Tillverkningen påbörjades 1874 ochupphörde 1917.Se inventeringshandlingarna.

Terräng: Övertorvat flygsandsfält i svag V-sluttningintill havsstrand. Tomtmark och strandområde.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS