Glasindustri (L2015:9669)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Taxinge 27:1

Geografisk plats: Taxinge socken, Södermanland

Platsen för Taxinge glasbruk ca 110-60x100 m (N-S). Inom områdetär nu inga ovan markytan synliga lämningar.Vid provgrävning 1972konstaterades dock stenkonstruktioner under markytan och gjordesfynd av glas, slagg mm samt en dammkonstruktion. Konstruktionernakvarligger. Glasbruket var i drift under åren 1614-1686. Platsenlokaliserades och anvisades av Boris Wredenmark Jägarskogen,Nykvarn. Enligt telefonsamtal med Gösta Magnusson, Lst, Stockholmkvarligger sannolikt konstruktioner även under E3:s vägbank,vilken var upplagd på plats innan grävningarna påbörjades. T

Terräng: Flack S sluttning av moränblandad sedimentjord. Gammal åkermark

Orientering: Omedelbart V om ån vid Åbytorp mellan gamla och nya E 3

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS