Boplatsvall (L1993:5631)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Töre 339:1

Geografisk plats: Töre socken, Norrbotten

Boplatsvall, rektangulär, 35x14 (VNV-ÖSÖ), bestående av en vall,4-5 m br och 0.2-0.3 m h, omgivande en närmast plan yta, 25x3 m (NÖ-SV). Vid provstick i vall och bottenplan framkom rikligt med skärvsten. Anläggningen övertväras av stig i NÖ delen.

Terräng: S Sluttande moränmark intill myrstråk. Skogsmark (tallskog).

Inventeringsböcker

Laddar...

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.