Fångstgrop (L1946:1688)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Nyhem 3:1

Geografisk plats: Nyhem socken, Jämtland

Beskrivningen saknas eller är inte digitaliserad.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS