Flottningsanläggning (L1971:1345)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Valdshult 29

Geografisk plats: Valdshult socken, Småland

Flottningsränna/ ledare, ca 12 m l, 1,3-1,5 m br i botten, utåtvinklade sidor. Byggd av ett tiotal stockar, 0,13 m i diam, fästade med pluggar. Raserad. Ån är i området, bl.a. nedsröms, delvis kantskodd med sten på ömse sidor, 1,5 m br, 0,8 m h, (längd ej uppmätt). Samfällighet.

Terräng: Å-ravin, blockrik, skogsbeväxt med blandskg närmast ån.

Orientering: Ca 40 m Ö om mossmark. Trollsjöån.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS