Smidesområde (L1971:590)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Habo 309

Geografisk plats: Habo socken, Västergötland

Smidesområde, ca 65X20m (NNV-SSÖ). Inom angivet område är 1 slaggvarp, 4 kolningsgropar samt 2 osäkra kolningsgropar. Slaggvarpen är 2X1,5m st och 0,25m h. Övermossad. Osäker begränsning. Vid provstick påträffades förslaggat järnslagg och ugnväggsfragment. Ca 2m NÖ om lämningen påträffades ytterligare ugnsväggsfragment vid provstick i en 2,5X1,1m st och ca 0,25m h, övermossad förhöjning. Vilken vid ytterligare provstick visade sig innehålla mest sand. Kolningsgroparna är mellan 2,25X2m och 4m i diam och 0,7-1,2m dj. Två av groparna är omgivna av en vall 1-1,2m br. Kol påträffades vid sondning. De osäkra kolningsgroparna är 3m diam och 3,5X3m st och ena är 0,8m dj. Den större är omgiven av en vall. Inget kol framkom vid provstick.

Terräng: Flack platå och svag sluttning mot V, gränsande mot mosse.

Orientering: Ö om ägogräns och mosse.

Antikvarisk kommentar: Två av kolningsgroparna är osäkra.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS