Övrigt (L1941:7832)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Vårfrukyrka 586:1

Geografisk plats: Enköping socken, Uppland

Boplats? Inom ett område (vars storlek inte är beskrivet irapporten) påträffades spridda skärvstenar och träkol i denplöjda ytan. Träkolet var dock dåligt bränt och tolkades somrecent. Men pga skärvstensförekomsten förordades en utvidgadantikvarisk åtgärd. på platsen planeras en begravningsplats.

Antikvarisk kommentar: Rapport. Ark. utredning. D. Fagerlund.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS