Hamnanläggning (L2005:9493)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Kila 328

Geografisk plats: Kila socken, Värmland

Brygga, 15x4 m (O-V) och intill 1 m h.

Terräng: V-sluttande moränmark. Skogsmark (blandskog).

Antikvarisk kommentar: På den häradsekonomiska karta är en magasinsbyggnad utritad på platsen.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS