Stridsvärn (L1975:6892)

Öppna i: Fornsök, Arkivsök.

Publicerad av: Riksantikvarieämbetet

RAÄ nummer: Eksta 542

Geografisk plats: Eksta socken, Gotland

Stridsvärn. O-värn, orienteringsvärn. Sexkantigt värn i betong med vall (N-S) bestående av sand och grus på var sida om ingången. Ingång från Ö med karm och port i järn. Observationsgluggarna vätter mot havet i NNV, V, SSV. Konstruktionsdetaljer är ventiler med ventilgaller mot N och S, ventilationsrör i keramik på toppen, krokar i varje hörn på toppen för att hålla fast kamouflagenät. Värnet är byggt 1939-1940. (RAÄ dnr 326-4670-2007).

Terräng: Skogsmark, barrskog.

Bilder

Laddar...

Kommentarer

Har du mer information om denna kulturlämning? Logga in för att lämna en kommentar.

RSS